Vitajte v Centre counselingu

Pomáhame klientom zvládať
ťažké životné situácie

Čo je to counseling?

Pomoc k svojpomoci

Counseling, čiže sprevádzanie, je jedna z metód sociálnej práce, ktorá predstavuje spôsob pomoci klientom pri zvládaní ťažkých životných situácií. Ide o takú formu podpory klienta, ktorou sprevádzajúci vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho vlastných vnútorných zdrojov, potrebných na vyriešenie problému. Hovoríme tu teda o pomoci ku svojpomoci.

A sad person sitting on a bench

Cieľom teda nie je radiť, ale objavovať a posilňovať. Dôležité je viesť sprevádzaného
ku hľadaniu vnútorných síl v sebe, ku schopnosti objavovať možnosti riešenia daného problému a motivácie na jeho uskutočnenie.

Koncepcia counselingu je postavená na rovnocennom partnerskom vzťahu medzi sociálnym pracovníkom a klientom, sprevádzajúcim a sprevádzaným.

Ďalším pilierom je akceptácia sprevádzaného klienta, ktorý s pomocou sprevádzajúceho prijíma zodpovednosť za svoje konanie a osobný rozvoj,
aby sa vedel zodpovedne rozhodovať a viesť samostatný život.

Mária Šmidová

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. sa dlhodobo venuje problematike sprevádzania – counselingu so zameraním na rodiny.

Publikačnou činnosťou, iniciovaním a účasťou v projektoch, účasťou na konferenciách, organizovaním konferencií a praktickými výstupmi deklarovala záujem o oblasť pomoci ľuďom v záťažových situáciách a hľadanie možností rozšírenia tejto pomoci formou nových prístupov a služieb v sociálnej práci.

A professional photo of Maria Smid

Najnovšie články

Kontakt

Telefónne číslo:  +421 910 681 646

Adresa: Na Vŕšku 8
811 01 Bratislava Slovakia